Yükleniyor...

Gizlilik Politikası

KAYIT OLMA AŞAMASINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 • Elektronik bilgi çözümleri sunmakta uzmanlaşmış ve şirket merkezi Ofis 3001, Prime Tower Business Bay P.O. Box 23390 Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Kezana General Trading LLC (“Kezana”) olarak, üniversitelere, okullara, medikal ve kurumsal kütüphanelere ve devlet kütüphanelerine en yetkin elektronik olanakları ve eğitim çözümlerini sunmaktayız. Ürünümüz, DeepKnowledge™, kendi dahili e-kütüphanelerini faaliyete geçiren kurumlara destek olmak amacıyla tasarlanmış bir hizmet yazılımıdır (Software as a Service/SaaS). Yazılımımız, araştırma yapmak için kurumlarının e-kütüphane veri tabanını kullanan kullanıcıların kütüphaneye erişimini, kendilerine özel olarak kişiselleştirilmiş ara yüzlerle ve bir yandan da ihtiyaç duydukları teknik desteğin sunulduğu güvenli bir oturum ile sağlamak amacıyla tasarlanmıştır

 • Kurumunuz, e-kütüphanesinde DeepKnowledge ürününü kullanmakta ve buna bağlı olarak biz de aşağıda detaylıca açıklanan şekilde bazı kişisel verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.

KAYIT OLMA AŞAMASINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 • İSİM & SOY İSİM

 • E-POSTA

 • MESLEK DALI & UZMANLIK

 • KULLANICI ADI & PAROLA

 • KİMLİK NO/ÖĞRENCİ NO/DEPARTMAN/FAKÜLTE

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL TOPLUYORUZ?

 • Bireysel kayıt yapılması durumunda, kaydınızın oluşması amacıyla doldurmanız için hazırladığımız alanlara kişisel verilerinizin girişini tamamlamanız ve platforma kaydolmanız esnasında toplamaktayız.

 • Tek oturum (Single Sign On/SSO) üzerinden kayıt yapılması durumunda, oturum açtığınızda kişisel verilerinizi kurumunuzun kimlik sağlayıcısı aracılığıyla toplamaktayız.

 • Kurumunuzun sizi kaydetmesi durumunda, kişisel verilerinizi, kurumunuzun sizi platforma kaydetmesi esnasında toplamaktayız.

KAYIT OLMA AŞAMASINDA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kimlik Hesap etkinleştirme Güvenli erişim sağlama Kullanıcı deneyimini geliştirme Kullanıcı/müşteri desteği Gerekli iletişimi kurma Pazarlama (açık rızanıza bağlı olarak) Raporlama Kurumunuzun talebi Güvenli ve işlevsel oturum sağlama Gerekli teknik önlemlerin alınması
İsim & soy isim
E-posta
Meslek dalı & uzmanlık
Kullanıcı adı & parola
Kimlik No/ Öğrenci No/
Departman/ Fakülte
 • İsim ve soy isim bilgilerinizi, DeepKnowledge e-kütüphane platformunda kimliğinizin tanımlanması için toplamakta ve bu kişisel verilerinizi online kaynaklara yetkili bir kullanıcı olarak güvenli bir şekilde erişmenizi sağlamak amacıyla işlemekteyiz.

 • E-posta adresinizi, hesabınızı etkinleştirmek amacıyla toplamakta ve platforma güvenli erişiminizi kullanıcı desteği sunarak sağlamak ve e-kütüphane kullanımına ilişkin gerekli iletişimleri kurabilmek amacıyla işlemekteyiz. Sadece, pazarlama iletileri almak konusunda açık rıza vermeniz durumunda, e-posta adresinizi TechKnowledge Grubu tarafından geliştirilen ve/veya satılmakta olan ürünleri tanıtmak amacıyla pazarlama e-postaları göndermek için de kullanacağız.

 • İçerikleri kişiselleştirip platformdaki deneyimlerinizi geliştirmek ve bu sayede alanınıza uygun içeriklere kolay erişmenizi sağlamak için meslek dalınızı ve uzmanlık alanlarınızı bilmeye ihtiyaç duymaktayız. Bu bilgilere aynı zamanda, e-kütüphane kaynaklarının etkinliğini analiz edebilmek için kaynakların kullanımına ilişkin olarak rapor talep eden kurumunuza karşı anonimleştirilmiş kullanım raporları sunmak konusundaki sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirmek için de ihtiyaç duymaktayız. Sadece, pazarlama iletileri almak konusunda açık rıza vermeniz durumunda, meslek dalı ve uzmanlık alanı bilgilerinizi, sizi ilgilendirebileceğini düşündüğümüz pazarlama içeriklerini size gönderebilmek için kullanacağız.

 • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanunlar uyarınca gerekli teknik tedbirlerin uygulanması konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirerek DeepKnowledge platformunda size güvenli ve işlevsel bir oturum sunabilmek amacıyla size kullanıcı adı ve parola tahsis etmekteyiz.

 • [Kimlik numaranız, öğrenci numaranız, departmanınız ve fakültenize] ilişkin bilgileri kayıt aşamasında sadece kurumunuzun talebi ve talimatı gereğince toplamakta ve bu kişisel verilerin işlenmesi konusunda yalnızca kurumunuz adına veri işleyen sıfatını taşımaktayız. Bu kişisel verilerin işlenmesi kapsamında kurumunuz veri sorumlusu sıfatını haizdir. Sadece, pazarlama iletileri almak konusunda açık rıza vermeniz durumunda, departman ve fakülte bilgilerinizi, sizi ilgilendirebileceğini düşündüğümüz pazarlama içeriklerini veri sorumlusu sıfatıyla size gönderebilmek için kullanacağız.

KAYIT OLMA AŞAMASINDA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEPLERİ

Kanunlara uyum Hukuki yükümlülüklerimize uygun davranmak Meşru menfaatlerimiz gereği
İsim & soy isim
E-posta
Meslek dalı & uzmanlık
Kullanıcı adı & parola
Kimlik No/ Öğrenci No
Departman/ Fakülte
 • Kurumunuzla aramızdaki sözleşmesel yükümlülükler ve müşteri memnuniyetini sağlamak konusundaki meşru menfaatimiz gereği, sizin ve kurumunuzdaki tüm diğer kullanıcıların kurumunuzun e-kütüphane kaynaklarına güvenli, işlevsel ve kullanıcı dostu bir platform aracılığıyla erişimini sağlamakla yükümlüyüz. Bunlara ek olarak, kişisel verilere ilişkin hukuki düzenlemeler uyarınca sizlere güvenli erişim sağlama yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Tüm bu sebeplerden ötürü, yukarıda sayılan kişisel verileriniz işlenmektedir. Sadece, pazarlama iletileri almak konusunda açık rıza vermeniz durumunda, e-posta, meslek dalı & uzmanlık alanı ve departman & fakülte bilgilerinizi size pazarlama e-postaları gönderebilmek amacıyla yukarıda açıklanan şekilde işlemekteyiz.

KAYIT OLMA AŞAMASINDA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

 • DeepKnowledge platformuna güvenli ve kolay bir şekilde erişmeniz, ihtiyaç duyduğunuzda kullanıcı desteğinin size sağlanabilmesi, teknik imkanların ve kullanıcı deneyiminin değişen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda geliştirilebilmesi için size Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren TechKnowledge grup şirketlerimizle (https://www.techknowledge.me/contact-us.html) iş birliği içinde hizmet sunmaktayız. Bu sebeple, gizlilik politikalarımız, rehberlerimiz ve kurallarımıza uygun olarak, yukarıda bahsi geçen kişisel verilerinize Türkiye ve diğer ülkelerde bulunan grup şirketlerimizin de erişimi bulunmaktadır.

 • DeepKnowledge, sunucuları yurtdışında - Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Amazon AWS ve Microsoft Azure’nin altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Ayrıca altyapı ve bilgi teknolojileri desteği sağlanması için teknik konularda merkezi Türkiye dışında bulunan firmalardan hizmet almaktayız. Bahsi geçen sunucuları/altyapıları ve Türkiye dışında bulunan üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, küresel boyutta önde gelen sunuculardan/altyapılardan ve hizmetlerden faydalanmak ve size işlevsel, kullanıcı dostu ve güvenli bir platform sunmak amacıyla tercih etmekteyiz. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat uyarınca, bu sunuculardan/altyapılardan ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların hizmetlerinden faydalanmamız kişisel verilerin yurtdışına aktarımı olarak kabul edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BAŞVURU HAKKINIZ

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz başvuru hakkınızı kullanmak için başvuru formunuzu bize iletebilirsiniz. Başvuru formunuzu ayrıca Ofis 3001, Prime Tower Business Bay P.O. Box 23390 Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri adresine posta ile veya privacy@techknowledge.ae adresine e-posta ile veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

OTURUMUNUZ BOYUNCA (PLATFORMA GİRİŞ ESNASINDA VE SONRASINDA) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 • Elektronik bilgi çözümleri sunmakta uzmanlaşmış ve şirket merkezi Ofis 3001, Prime Tower Business Bay P.O. Box 23390 Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Techknowledge General Trading LLC (“Techknowledge”) olarak, üniversitelere, okullara, medikal ve kurumsal kütüphanelere ve devlet kütüphanelerine en yetkin elektronik olanakları ve eğitim çözümlerini sunmaktayız. Ürünümüz, DeepKnowledge™ , kendi dahili e-kütüphanelerini faaliyete geçiren kurumlara destek olmak amacıyla tasarlanmış bir hizmet yazılımıdır (Software as a Service/SaaS). Yazılımımız, araştırma yapmak için kurumlarının e-kütüphane veri tabanını kullanan kullanıcıların kütüphaneye erişimini, kendilerine özel olarak kişiselleştirilmiş ara yüzlerle ve bir yandan da ihtiyaç duydukları teknik desteğin sunulduğu güvenli bir oturum ile sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

 • Kurumunuz, e-kütüphanesinde DeepKnowledge ürününü kullanmakta ve buna bağlı olarak biz de aşağıda detaylıca açıklanan şekilde bazı kişisel verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.

OTURUMUNUZ BOYUNCA TOPLADIĞIMIZ VE İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER

 • OTURUM AÇMA/KAPAMA ZAMANLARI

 • CİHAZ/TARAYICI/İŞLETİM SİSTEMİ TÜRÜ

 • IP ADRESİ/SUNUCU

 • KONUM

 • BENZERSİZ TANITICI & OTURUM KİMLİĞİ

 • DİL SEÇİMİ

 • GÖRÜNTÜLEME TERCİHLERİ/MODU

 • OTURUM KALİTESİ

 • TERCİHLER & FAVORİLER

 • ARAMA GEÇMİŞİ, TIKLANAN SAYFALAR & LİNKLER

 • KURUMUNUZUN HAZIRLADIĞI ANKETLERİNE VERİLEN CEVAPLAR

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL TOPLUYORUZ?

 • Yukarıda bahsedilen kişisel verileri, oturumunuz esnasında DeepKnowledge Platformunda otomatik olarak toplamaktayız.

 • Anketlere verdiğiniz cevapları, DeepKnowledge Platformunda anketleri cevaplamanız durumunda toplamaktayız.

OTURUMUNUZ BOYUNCA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Güvenli ve işlevsel oturum sağlama Gerekli teknik önlemlerin alınması Kullanıcı deneyimini geliştirme Kullanıcı/müşteri desteği Raporlama Kurumunuzun talebi
Oturum açma/kapama zamanlari
Cihaz/Tarayıcı/İşletim Sistemi Türü
IP adresi/sunucu
Konum
Benzersiz tanıtıcı & oturum kimliği
Dil seçimi
Görüntüleme Tercihleri/Modu
Oturum kalitesi
Tercihler & favoriler
Arama geçmişi, tıklanan sayfalar & linkler
Kurumunuzun hazırkadığı anketlere verilen cevaplar
 • Oturum açma/kapama zamanlarınıza, kullandığınız cihaz/tarayıcı/işletim sistemi türüne, IP adresi/sunucunuza ve konumunuza, benzersiz tanıtıcı ve oturum kimliğinize ilişkin bilgileri, size DeepKnowledge Platformunda güvenli ve işlevsel bir oturum sunabilmek ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin hukuki düzenlemeler ve kurumunuzla yaptığımız sözleşme uyarınca hesabınıza ve e-kütüphane platformuna yetkisiz erişimleri engellemek amacıyla toplamakta ve işlemekteyiz. Yukarıdaki tabloda da belirtildiği gibi, bu bilgilerin bir kısmını, ihtiyaç duyulduğunda kullanıcı desteği sunmak için de kullanmaktayız.

 • Dil seçiminize, görüntüleme tercihlerine/moduna ve oturumunuzun kalitesine ilişkin verileri sadece platformda size daha rahat ve kişiselleştirilmiş bir oturum sağlayabilmek amacıyla toplamakta ve işlemekteyiz.

 • Tercihlerinize & favorilerinize, arama geçmişinize, tıkladığınız sayfalara & linklere ilişkin verileri, platformda size daha rahat ve kişiselleştirilmiş bir oturum sağlayabilmek ve kurumunuza karşı e-kütüphane kaynaklarının etkinliğini analiz edebilmek için ihtiyaç duyduğu anonimleştirilmiş kullanım raporlarını hazırlamak konusundaki sözleşmesel raporlama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamakta ve işlemekteyiz.

 • Kurumunuz, e-kütüphane platformunda birtakım anketler sunabilecek olup, anketlere verdiğiniz cevaplar DeepKnowledge Platformunda toplanarak kaydedilecektir. Bu kişisel verilerin işlenmesi kapsamında kurumunuz veri sorumlusu sıfatını haizdir.

OTURUMUNUZ BOYUNCA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEPLERİ

Kanunlara uyum Hukuki yükümlülüklerimize uygun davranmak Meşru menfaatlerimiz gereği
Oturum açma/kapama zamanlari
Cihaz/Tarayıcı/İşletim Sistemi Türü
IP adresi/sunucu
Konum
Benzersiz tanıtıcı & oturum kimliği
Dil seçimi
Görüntüleme Tercihleri/Modu
Oturum kalitesi
Tercihler & favoriler
Arama geçmişi, tıklanan sayfalar & linkler
Kurumunuzun hazırladığı anketlere verilen cevaplar
 • Kurumunuzla aramızdaki sözleşmesel yükümlülükler ve müşteri memnuniyetini sağlamak konusundaki meşru menfaatimiz gereği, sizin ve kurumunuzdaki tüm diğer kullanıcıların kurumunuzun e-kütüphane kaynaklarına güvenli, işlevsel ve kullanıcı dostu bir platform aracılığıyla erişimini sağlamakla yükümlüyüz. Bunlara ek olarak, kişisel verilere ilişkin hukuki düzenlemeler uyarınca sizlere güvenli erişim sağlama yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Tüm bu sebeplerden ötürü, yukarıda sayılan kişisel verileriniz işlenmektedir.

OTURUMUNUZ BOYUNCA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

 • In order for (i) you to have secure and easy access to the DeepKnowledge platform, (ii) you to have continuous end-user support as required from time to time and (iii) us to develop technical features to enhance the end-user experience in line with changing needs and demands, we provide our software and services to you in cooperation with the Kezana group companies ( https://kezana.net) operating in Turkey and different countries around the world. For this reason, subject to our data privacy policies, guidance and restrictions, our group company in Turkey as well as our group companies in other countries also process your abovementioned personal data.

 • DeepKnowledge utilizes the infrastructures of Amazon AWS and Microsoft Azure whose servers are located outside of Turkey, in the United States of America. We also utilize services of third-party service providers located outside of Turkey for IT and cyber-security matters. The reason for choosing the aforementioned servers/infrastructures and third-party service providers outside of Turkey is to utilize leading servers/infrastructures and services on a global scale in order to provide you with a well-run, user-friendly and secure platform. In accordance with the personal data protection laws, such utilization of servers, infrastructures and services of third-party service providers located outside of Turkey is considered as transfer of personal data outside of Turkey.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BAŞVURU HAKKINIZ

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz başvuru hakkınızı kullanmak için başvuru formunuzu bize iletebilirsiniz. Başvuru formunuzu ayrıca Ofis 3001, Prime Tower Business Bay P.O. Box 23390 Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri adresine posta ile veya privacy@techknowledge.ae adresine e-posta ile veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.