Loading...

News & Announcements

Kütüphanelerimizden ödünç almış olduğunuz kitapların iade süresi 30 Eylül 2021 tarihine değin uzatılmıştır.

Wednesday, April 22, 2020

Sorularınızı ve isteklerinizi kutuphane@msgsu.edu.tr adresine iletebilirsiniz.

Arkadaşlarınızla Bozuşmanızı Önleyecek 11 Kitap Ödünç Alma Kuralı