Loading...

News & Announcements

Veri Yönetiminde Araştırmacılarla Etkileşim-Örnek Çalışmalar Kitabı

Monday, January 18, 2021 3:00 AM

Yükseköğretim Kurulu bünyesinde "açık bilim ve açık erişim" konularında YÖK Araştırma Verisi ve Açık Veri Alt Çalışma Grubu tarafından çevirisi yapılan;

"Veri Yönetiminde Araştırmacılarla Etkileşim: Örnek Çalışmalar Kitabı" https://acikerisim.yok.gov.tr üzerinden erişime açılmıştır.

Veri Yönetiminde Araştırmacılarla Etkileşim-Örnek Çalışmalar Kitabı.pdf